• Главная
  • Новости и события
  • Новости
  • Абарона дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата медыцынскіх навук па теме «ЛЯЧЭННЕ ПАЦЫЕНТАЎ, ХВОРЫХ НА РАК НІЗКААМПУЛЯРНАГА АДДЗЕЛА КУТНІЦЫ, З УЖЫВАННЕМ НЕААД’ЮВАНТНАЙ ХІМІЯПРАМЯНЁВАЙ ТЭРАПІІ»

Абарона дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата медыцынскіх навук па теме «ЛЯЧЭННЕ ПАЦЫЕНТАЎ, ХВОРЫХ НА РАК НІЗКААМПУЛЯРНАГА АДДЗЕЛА КУТНІЦЫ, З УЖЫВАННЕМ НЕААД’ЮВАНТНАЙ ХІМІЯПРАМЯНЁВАЙ ТЭРАПІІ»

5 кастрычніка 2022 года на пасяджэнні савета па абароне дысертацый Д 03.12.01 пры дзяржаўнай установе «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава» адбылася абарона дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата медыцынскіх навук Юдзіна Антона Аляксандравіча – ўрач-анколаг-хірург, па теме «ЛЯЧЭННЕ ПАЦЫЕНТАЎ, ХВОРЫХ НА РАК НІЗКААМПУЛЯРНАГА АДДЗЕЛА КУТНІЦЫ, З УЖЫВАННЕМ НЕААД’ЮВАНТНАЙ ХІМІЯПРАМЯНЁВАЙ ТЭРАПІІ».

Мэта даследавання – павысіць эфектыўнасць лячэння пацыентаў з нізкаампулярным ракам кутніцы шляхам павелічэння колькасці сфінктаразахавальных аперацый (СЗА) пры выкарыстанні распрацаванага метаду лячэння з ужываннем гіпафракцыянаванай 3D-канформнай ПТ (у тым ліку са спалучэннем з 2 -ма курсамі МХТ капецытабінам) з адтэрміноўкай хірургічнага ўмяшальніцтва на 6 тыдняў.

Навуковы кіраўнік: Кахнюк Віктар Ціханавіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, намеснік дырэктара па хірургіі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава»⠀

Афіцыйныя апаненты:

Канапля Наталля Яўгенаўна, доктар медыцынскіх навук, прафесар, галоўны навуковы супрацоўнк лабараторыі фотадынамічнай тэрапіі і гіпертэрміі з групай хіміятэрапіі дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр анкалогіі і медыцынская радыялогіі імя М.М. Аляксандрава»

Варабей Аляксандр Уладзіміравіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, загадчык кафедры хірургіі дзяржаўнай установы адукацыі «Беларуская медыцынская акадэмія паслядыпломнай адукацыі»⠀

Апаніруючая арганізацыя: установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»⠀

Вучоны сакратар савета па абароне дысертацый доктар медыцынскіх навук, дацэнт - Наталля Аляксандраўна Арцемава

abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 1abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 2abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 3abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 4abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 5abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 6abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 7abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 8abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 9abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 10abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 11abarona dysertatsyi na saiskanne vuchonaj stupeni kandydata medytsynskikh navuk pa teme lyachenne patsyenta khvorykh na rak nizkaampulyarnaga addzela kutnitsy z uzhyvannem neaad yuvantnaj khimiyapramyanjovaj terapii 12

 

Для граждан
Республики Беларусь:
oncobel@omr.by
+375 (17) 389-99-00
+375 (17) 389-99-10

Для иностранных граждан:
info@omr.by
+375 (17) 389-96-03
+375 (17) 389-97-01
iconfinder whatsapp 386747  iconfinder viber 386738  iconfinder 37 social 2609571

Пансионат:
Бронирование:
  +375 (17) 389-99-33
Ресепшен:
  +375 (17) 389-99-25
Веб-сайт:

  www.hotel.omr.by

   Twiter